כיצד להשתמש בפונקציית IF Sheets של Google

אם ברצונך לבצע בדיקה לוגית בנוסחה של Google Sheets, המספקת תוצאות שונות בין אם הבדיקה היא TRUE או FALSE, תצטרך להשתמש בפונקציה IF. כך ניתן להשתמש בו ב- Google Sheets.

כפי שהשם מרמז, IF משמש לבדיקה האם תא בודד או טווח תאים עומדים בקריטריונים מסוימים במבחן לוגי, כאשר התוצאה תמיד היא TRUE או FALSE.

אם מבחן IF הוא נכון, אז Google Sheets יחזיר מספר או מחרוזת טקסט, יבצע חישוב או יעבור באמצעות נוסחה אחרת.

אם התוצאה היא FALSE, זה יעשה משהו אחר לגמרי. ניתן לשלב IF עם פונקציות לוגיות אחרות כמו AND ו- OR או עם הצהרות IF מקוננות אחרות.

שימוש בפונקציית IF

ניתן להשתמש בפונקציית IF לבד במבחן לוגי יחיד, או שתוכל לקנן מספר הצהרות IF בנוסחה אחת לבדיקות מורכבות יותר.

כדי להתחיל, פתח את הגיליון האלקטרוני של Google Sheets ואז הקלד =IF(test, value_if_true, value_if_false) לתא.

החלף את "הבדיקה" במבחן הלוגי שלך ואז החלף את הארגומנטים "value_if_true" ו- "value_if_false" בפעולה או בתוצאה ש- Google Sheets תספק כאשר התוצאה היא TRUE או FALSE.

בדוגמה המוצגת להלן, משפט IF משמש לבדיקת הערך של תא B3. אם תא B3 מכיל את האות B, אז הערך TRUE יוחזר בתא A3. במקרה זה, זה מחרוזת טקסט המכילה את האות A.

אם תא B3 אינו מכיל את האות B, אז תא A3 יחזיר את הערך FALSE, שבדוגמה זו הוא מחרוזת טקסט המכילה את האות C.

בדוגמה המוצגת, תא B3 מכיל את האות B. התוצאה היא TRUE, ולכן התוצאה TRUE (האות A) מוחזרת ב- A3.

חישובים עובדים גם כמבחן הגיוני. בדוגמה הבאה, הנוסחה IF בתא A4 בודקת אם לתא B4 יש ערך מספרי השווה למספר 10. או גדול ממנו. אם התוצאה היא TRUE, היא מחזירה את המספר 1. אם היא שגויה, היא מחזירה את מספר 2.

בדוגמה, לתא B4 יש ערך 9. פירוש הדבר שתוצאת הבדיקה הלוגית היא FALSE, כאשר המספר 2 מוצג.

הצהרות IF מקוננות

אם תרצה לבצע בדיקה לוגית ארוכה ומורכבת יותר, תוכל לקנן מספר הצהרות IF באותה נוסחה.

לקנן הצהרות IF מרובות יחד לנוסחה אחת, סוג פשוט =IF(first_test, value_if_true, IF(second_test, value_if_true, value_if_false)). אמנם זה מציג רק הצהרת IF מקוננת אחת, אך תוכל לקנן כמה שיותר הצהרות IF יחד כנדרש.

לדוגמא, אם תא B3 שווה 4, אז הנוסחה IF ב- A3 מחזירה 3. אם תא B3 אינו שווה 4, אז משתמשים במשפט IF שני כדי לבדוק אם לתא B3 יש ערך נמוך מ- 10.

אם כן, החזיר את המספר 10. אחרת, החזיר 0. לבדיקת דוגמה זו יש משפט IF מקונן משלה כארגומנט "value_if_false" הראשון, המחייב את הבדיקה הראשונה להיות FALSE לפני שנבחן הבדיקה השנייה.

הדוגמה לעיל מציגה את כל שלוש התוצאות הפוטנציאליות של בדיקה זו. כאשר הבדיקה הלוגית הראשונה (B3 שווה 3) החזירה תוצאה TRUE, נוסחת IF בתא A3 החזירה את המספר 4.

הבדיקה הלוגית השנייה החזירה תוצאה TRUE נוספת בתא A4, עם הערך B4 פחות מ -10.

התוצאה FALSE היחידה מוחזרת בתא A5, כאשר התוצאה של שתי הבדיקות (בין אם B5 שווה 3 או פחות מ -10) היא FALSE, החזרת התוצאה FALSE (a 0).

אתה יכול להשתמש במשפט IF מקונן כארגומנט "value_if_true" באותו אופן. לשם כך הקלד  =IF(first_test, IF(second_test, value_if_true, value_if_false), value_if_false).

לדוגמא, אם תא B3 מכיל את המספר 3, ואם תא C3 מכיל את המספר 4, החזירו 5. אם B3 מכיל 3, אך C3 אינו מכיל 4, החזרו 0.

אם B3 אינו מכיל 3, החזר במקום זאת את המספר 1.

התוצאות של דוגמה זו מראות שכדי שהבדיקה הראשונה תהיה נכונה, תא B3 צריך להיות שווה למספר 3.

משם, "value_if_true" עבור ה- IF הראשוני משתמש במשפט IF מקונן שני כדי לבצע בדיקה שנייה (בין אם C3, C4, C5 או C6 מכילים את המספר 4). זה נותן לך שתי תוצאות "value_if_false" פוטנציאליות (0 או 1). זה המקרה בתאים A4 ו- A5.

אם לא תכלול ארגומנט FALSE לבדיקה הראשונה, Google Sheets יחזיר עבורך ערך טקסט FALSE אוטומטי. זה מוצג בתא A6 בדוגמה שלעיל.

שימוש ב- IF עם AND ו- OR

מאחר ופונקציית IF מבצעת בדיקות לוגיות, עם תוצאות TRUE או FALSE, ניתן לקנן פונקציות לוגיות אחרות כמו AND ו- OR לנוסחת IF. זה מאפשר לך לבצע בדיקה ראשונית עם מספר קריטריונים.

הפונקציה AND מחייבת שכל קריטריוני הבדיקה יהיו נכונים כדי שתוצג תוצאה אמיתית. OR מחייב רק אחד מקריטריוני הבדיקה להיות תקין לתוצאה TRUE.

כדי להשתמש ב- IF AND, הקלד =IF(AND(AND Argument 1, AND Argument 2), value_if_true, value_if_false). החלף את הטיעונים AND עם שלך, והוסף כמה שתרצה.

כדי להשתמש ב- IF OR  =IF(OR(OR Argument 1, OR Argument 2), value_if_true, value_if_false),. החלף והוסף כמה ארגומנטים או שאתה דורש.

דוגמה זו מציגה IF AND ו- IF OR המשמשים לבדיקת אותם ערכים בעמודות B ו- C.

עבור IF AND, B3 חייב להיות שווה ל- 1 ו- C3 חייב להיות פחות מ- 5 כדי ש- A3 תחזיר מחרוזת טקסט "כן". שתי התוצאות הן TRUE עבור A3, כאשר אחת התוצאות או שתיהן FALSE עבור התאים A4 ו- A5.

עבור IF OR, רק אחד מהבדיקות הללו (B3 שווה ל- 1 או C3 פחות מ- 5) צריך להיות נכון. במקרה זה, גם A8 וגם A9 מחזירים תוצאה TRUE ("כן") שכן אחת התוצאות או שתיהן בעמודות B ו- C נכונות. רק A10, עם שתי תוצאות כושלות, מחזירה את התוצאה FALSE.